ארכיון קטגוריות: הלכה

נאמנות על הכשרות – בירור הלכתי

נאמנות על הכשרות – בירור הלכתי בנוסח שאלה: האם על פי ההלכה מי שאינו שומר כשרות כלל ו/או מחלל שבתות נאמן לומר שהכין אוכל כשר. וביתר פירוט: האם אני רשאי להתארח ולאכול בבית חברי שאינו שומר שבת וכשרות על סמך התחייבותו שהאוכל שמגיש לי לאכול. כשר והוכן בהתאם לכל דיני הכשרות. התארחות בבית מי שאינו …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://forum.he.emorproject.org/?p=141

נשים במצוות תלמוד תורה שבעל פה ובפסיקת הלכה

- שאלה – א. האם מותר ללמד תורה שבעל פה (ובכלל זה גמרא) לנשים? שכן רבי אליעזר אומר: כל המלמד ביתו תורה [כאילו] מלמדה תפלות (סוטה סא עמוד ב). ב. האם מותר לאישה לפסוק ולהורות הלכה למעשה? – תשובה -  א. מן המקורות שלהלן עולה כי מותר ללמד תורה שבעל פה (ובכלל זה גמרא) לנשים. …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://forum.he.emorproject.org/?p=134